Volg Vereniging Ugchelensbelang

Volg JUBugchelen

Word lid!

Het aantal leden van onze prachtige vereniging neemt vooral door ouderdom af en hoe krijg je dat weer omhoog? De commissie aantrekkelijkheid lidmaatschap UB heeft zich hierover gebogen en in december 2019 haar visie om nieuwe leden te werven aan het bestuur voorgelegd. Na een unaniem akkoord van het UB-bestuur is de commissie aan de slag gegaan. De corona-periode is actief aangegrepen om straks vliegend uit de startblokken te kunnen gaan om te werven. Vooruitlopend op de wervingsacties, die hopelijk in vanaf het vierde kwartaal 2020 plaats kunnen vinden, is een nieuwe huisstijl en zijn communicatiemiddelen ontwikkeld. Zo is de oude website vervangen door deze nieuwe website en het logo en de huisstijl is volledig vernieuwd. Het doel is om de herkenbaarheid van onze vereniging bij de bestaande leden te vergroten en om jongere leden aan te spreken. In de lijn met deze nieuwe huisstijl zijn onder meer aantrekkelijke wervingsflyers en activiteitenposters ontwikkeld.

Later dit jaar komen we terug op onze wervingsactiviteiten. Ook worden vanaf 1 september steeds meer bestaande communicatiemiddelen omgezet in de nieuwe huisstijl.

Tot slot: het is in ieders belang dat we met een sterke vereniging samen Ugchelen leefbaar en gezellig houden voor jong en oud. De vereniging UB rekent dan op voorhand ook op jouw hulp in het werven van nieuwe leden!

Ga naar de inhoud