Volg Vereniging Ugchelensbelang

Volg JUBugchelen

Word lid!

Ugchelens Belang werkt graag mee aan de oproep van Rijkswaterstaat om onderstaande bericht te verspreiden omdat het ook voor de inwoners van Ugchelen belangrijk kan zijn.

Rijkswaterstaat voert de komende maanden groot onderhoud uit aan de A50 tussen knooppunt Beekbergen en aansluiting Vaassen in beide richtingen.
De A50 krijgt een flinke opknapbeurt. Vanaf 30 mei (zaterdagnacht) wordt er tijdens het merendeel van de nachten en weekenden gewerkt aan de weg.
Het elf kilometer lange traject wordt in verschillende fases aangepakt, waarbij forse verkeershinder ontstaat door een gedeeltelijke of volledige afsluiting van de snelweg. Het verkeer moet rekening houden met een extra reistijd van 30 minuten en een snelheidsbeperking van 70 of 90 km per uur.

De bereikbaarheid van Ugchelen staat gedurende deze afsluitingen mogelijk onder druk. De bezoekers, klanten, medewerkers en/of leveranciers zullen er wellicht langer over doen om bij u te komen. Ervaring leert dat als weggebruikers dit van tevoren weten en er rekening mee (kunnen) houden, de hinder zo beperkt mogelijk blijft.
Daarom informeren we u nu al.

In de bijgaande factsheet vindt u nadere informatie over de werkzaamheden en de afsluitingen.
De kaart van de afsluitingen en de werkzaamheden is als een apart bestand bijgevoegd zodat u deze ‘los’ kunt gebruiken. Rijkswaterstaat hoopt dat door de informatie vroegtijdig te verspreiden zoveel mogelijk mensen over deze werkzaamheden en afsluitingen weten, teneinde de hinder zoveel mogelijk te beperken.
Voor meer informatie over deze en andere onderhoudswerkzaamheden van Rijkswaterstaat Oost-Nederland kunt u de website raadplegen: (www.rijkswaterstaat.nl/grootonderhoudoostnl ).

Ga naar de inhoud