Volg Vereniging Ugchelensbelang

Volg JUBugchelen

Word lid!

De overheid heeft speciale wetgeving in het leven geroepen om besluiten genomen in een digitale algemene ledenvergaderingen (ALV) rechtsgeldig te verklaren. De statuten van Ugchelens Belang kennen alleen een algemene ledenvergadering waarbij ieder lid fysiek aanwezig moet kunnen zijn. Bijeenroepen van zo’n ALV is op dit moment verboden. Omdat zowel in het voorjaar als in het najaar van 2020 de algemene vergadering is uitgesteld heeft het bestuur nu moeten besluiten om gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid om een digitale ALV te houden op donderdag 27 mei om 19:30 uur. De belangrijkste reden om dit te doen is om de bestuursleden officieel te (her)benoemen, zodat UB een door een ALV benoemd en rechtsgeldig bestuur behoudt. Het bestuur hoopt van ganser harte dat de ALV in het najaar van 2021 op de gebruikelijke manier in het dorpshuis gehouden kan worden.
Vanwege de voorbereidingen zullen de leden die willen deelnemen aan deze digitale ALV zich vooraf moeten aanmelden.
Nadere informatie met de uitnodiging, agenda en bijbehorende stukken, zijn vanaf 20 mei op deze website te vinden.

Ga naar de inhoud