Volg Vereniging Ugchelensbelang

Volg JUBugchelen

Word lid!

Wegens de nieuwe  Corona maatregelen zal deze algemene ledenvergadering wederom online plaatsvinden. De leden waarvan een e-mailadres bekend is hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Vanwege de voorbereiding vragen we om je aan te melden via secretaris@ugchelensbelang.nl

De uitnodiging voor de online vergadering zal samen met de vergaderstukken, na aanmelding, verstuurd worden.

Het bestuur heeft besloten om alle niet essentiële zaken door te schuiven naar de voorjaarsvergadering omdat we dan elkaar hopelijk weer gewoon in een zaal mogen ontmoeten en samen onderwerpen kunnen bespreken en afhandelen.

Agenda voor 30 november, aanvang 19:30 uur:
1. Opening;
2. Mededelingen;
3. Wijzigingen in het bestuur;
* Het bestuur stelt dhr. Marcel Telgen voor als voorzitter.
* Het bestuur stelt dhr Marcel van Leur, dhr Tiemen Meijer, mw. Edith Brink en mw. Sanne van Beek voor als algemene bestuursleden.
4. Goedkeuren begroting 2022;
5. Goedkeuren van de bijlage die wordt toegevoegd aan het Huishoudelijk Reglement; Voorstel aanvulling op 3 offertes beleid.
6. Rondvraag;
7. Sluiting.

Eventuele vragen n.a.v. deze agenda kunnen gesteld worden via het bovengenoemde e-mailadres.

Ga naar de inhoud