Volg Vereniging Ugchelensbelang

Volg JUBugchelen

Word lid!

Marcel Telgen

Voorzitter

VACATURE

Secretaris

vacature

Edith Brink

JUB

Anne-Grethe Stormorken

Penningmeester

Marcel van Leur

Gebouw

Tiemen Meijer

PR

Het bestuur van de Vereniging Ugchelens Belang

Bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit ten minste vijf personen. Het aantal bestuursleden wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld en vastgelegd in het huishoudelijk  reglement.  De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd voor een periode van drie jaar. De voorzitter van het bestuur wordt in zijn functie benoemd door de algemene ledenvergadering en het bestuur kiest uit zijn midden zelf een secretaris en een penningmeester. 

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende bestuursleden:

  • Marcel Telgen (voorzitter)
  • Vacature (secretaris)
  • Anne-Grethe Stormorken (penningmeester)
  • Edith Brink (lid)
  • Marcel van Leur (lid)
  • Tiemen Meijer (lid)

Heb jij interesse in een bestuursfunctie? Neem dan gerust contact op met de secretaris (06-40 85 93 34) of stuur een e-mail naar secretaris@ugchelensbelang.nl voor meer informatie of een kennismakingsgesprek!

Ontdek de voordelen van het lidmaatschap

N

Leuke activiteiten voor jong & oud

N

Activiteiten van ons dorpshuis tegen kostprijs

N

2 keer per jaar een nieuwsbrief

Ugchelen is een eigenzinnig dorp in het prachtige natuurgebied De Veluwe. Bij een dorp met een eigen vlag en volkslied hoort een sterke vereniging die het unieke en sportieve dorpse karakter in ere houdt en een eigen dorpshuis dat het bruisend hart is van onze leden en van vele verenigingen in Ugchelen. Wij zijn trots om hier te wonen en samen aansprekende activiteiten te doen voor jong en oud. Al ruim 1.000 leden gingen je voor.

Voor slechts € 1,05 per maand draag je bij om Ugchelen leefbaar, gezellig en aantrekkelijk te houden. Nog geen lid? Rechts bovenin kun jij je met de knop ‘Word lid’ gemakkelijk aanmelden.

Ga naar de inhoud